PRIVACY 

PRIVACY

OERvitaal respecteert jouw privacy en persoonlijke levenssfeer, maar soms hebben we persoonlijke gegevens van jou nodig. 

In deze verklaring lees je welke gegevens wij gebruiken en hoe wij deze gegevens opslaan, beschermen en verwerken. 

Deze privacy policy is van toepassing op onze website www.oervitaal.nl (de “Website”), de webshop en de diensten die wij aanbieden (de “Diensten”). 

Wij behandelen jouw persoonlijke gegevens conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming (de Relevante Wetgeving )


Jonger dan 16 jaar

Als je jonger dan 16 jaar bent, dan heb je toestemming van je ouders of wettelijke voogd nodig om onze Websiteen Diensten te gebruiken.


Persoonsgegevens

Om onze Diensten aan te kunnen bieden, verwerken wij persoonsgegevens. Met het begrip “persoonsgegeven” wordt informatie bedoeld waarmee je als persoon geïdentificeerd kan worden. Deze definitie is in overeenstemming met de Relevante Wetgeving.


Jouw toestemming

We kunnen jouw gegevens op verschillende momenten bewaren, zoals wanneer je een account aanmaakt in onze shop, gebruik maakt van onze Diensten of als je contact met ons opneemt.

Met het aanmaken van een account in onze webshop ga je akkoord met de regels van onze privacy policy. We gebruiken alleen persoonlijke gegevens die strikt noodzakelijk zijn om de overeenkomst tussen jou en ons uit te voeren. Als je ervoor kiest om je gegevens niet te delen, dan kunnen wij onze diensten helaas niet aan jou leveren.

Verder zullen we jouw gegevens niet zonder jouw toestemming verwerken, tenzij we daartoe wettelijk verplicht zijn.


Welke gegevens verzamelen wij en wat doen we ermee?

Om gebruik te maken van onze webshop en Diensten hebben wij de volgende gegevens van jou nodig:


Persoonlijke gegegevens:

- Je naam

- Je geslacht

- Je adresgegevens

- Je woonplaats

- Je telefoonnummer

- Je e-mailadres

- Je geboortedatum
- Je verzekeringsgegevens


Nieuwsbrief

OERvitaal biedt nieuwsbrieven aan. Zo blijf je op de hoogte van aanbiedingen, (kortings)acties en ander nieuws. Om zeker te zijn van jouw toestemming gebruiken wij voor nieuwsbrieven het double opt-in systeem. Dit betekent dat je jouw toestemming door een nieuwe bevestiging verifieert. Wij vragen je om deze verificatie via een e-mail die we naar het opgegeven adres versturen. Bij iedere communicatie langs deze weg wordt een afmeldmogelijkheid opgenomen.


Bestellingen

Voor je bestelling hebben we je naam, e-mailadres, adres(sen) en betaalgegevens nodig. Wij zullen jouw gegevens registreren, opslaan en verwerken voor een juiste afwikkeling van de bestelling. Daarnaast kunnen deze gegevens gebruikt worden voor een eventuele latere garantie. Bij het afwikkelen van je betaling wordt gebruik gemaakt van een derde partij. Bij de afwikkeling van je bestelling zelf schakelen wij geen dienstverleners in.


Login na bestelling (webshop)

Op je account slaan we de volgende gegevens op: 

- wachtwoord en
- gebruikersnaam. 

Zo hoef je deze gegevens niet opnieuw in te voeren. We bewaren ook – voor het gebruiksgemak van je eigen account – de gegevens van eerdere bestellingen.


Wij zullen jouw gegevens alleen voor bovenstaande doelen, of voor een doel dat hier nauw mee samenhangt. Zo worden jouw gegevens dus nooit op een onverwachtse manier door ons gebruikt.


Beveiliging

We doen er alles aan om jouw persoonlijke gegevens te beschermen tegen verlies, vernietiging, gebruik, wijziging of verspreiding van jouw persoonlijke gegevens door onbevoegden. Hierdoor kunnen degenen die niets met jouw gegevens te maken hebben, er niet bij. Wij doen dit door middel van de volgende maatregelen:

- Beveiliging van netwerkverbindingen met Secure Socket Layer (SSL), of een vergelijkbare technologie

- De laptop, telefoon, softwareprogramma's zijn beveiligd met wachtwoorden en indien mogelijk ook met een vingerafdruk identificatie.

- De toegang tot de gegevens is beperkt tot de personen die de gegevens nodig hebben. Tot op heden heeft alleen Jolanda Dorenbos inzage in de deze gegevens.


Bewaartermijn

Wij zullen jouw persoonlijke gegevens niet langer bewaren dan we ze nodig hebben voor de doelen die wij eerder omschreven.
We zullen  jouw gegevens nooit langer dan 7 jaar bewaren als ze betrekking hebben op facturen en bestellingen.
Voor de behandeling Ortomoleculaire Geneeswijze, geldend voor de persoonlijke consulten worden, vanuit de zorgverzekeraar en de overheid, vereiste gegevens en het (para)medische dossier nooit langer dan 15 jaar bewaard. Vanaf het moment dat de laatste notitie is gemaakt.

Met wie delen wij jouw persoonlijke gegevens?

Verwerkers

Het komt voor dat andere partijen jouw gegevens van ons krijgen. Wij komen met deze partijen in een verwerkersovereenkomst overeen dat zij zorgvuldig met jouw gegevens omgaan en zij krijgen alleen de gegevens die noodzakelijk zijn om hun dienst te verlenen. Deze partijen gebruiken jouw gegevens alleen in overeenstemming met de instructies die wij geven en niet voor eigen doeleinden. 

Wij kunnen jouw gegevens opslaan in de online software programma Acumulus en doorgeven aan onze financieel administrateur. Zij zullen zorg dragen voor veilige opslag van gegevens en correct verwerken van de boekhouding. Deze partijen zijn verwerkers in de zin van de Relevante Wetgeving. 

Verder wordt een deel van de gegevens gedeeld met Autorespond BV. Zij leveren de software om de nieuwsbrief op te maken en te verzenden, bestellingen en betalingen in de webshop.


Bij ontlastingsonderzoeken via het laboratorium MgLab kan ik de gegevens inzien van de resultaten tesamen met de door jou ingevulde persoonlijke gegevens. 


Doorgifte

Zonder jouw toestemming zullen we jouw gegevens nooit aan andere partijen doorgeven dan die hierboven genoemd zijn.
Ook zullen we de gegevens, nooit zonder jouw expliciete toestemming doorgeven aan de huisarts of medisch specialist. Ook zullen we nooit zonder deze expliciete toestemming gegevens bij hen opvragen.


Cookies

Een cookie is een klein tekstbestand dat via de server van een website naar de browser wordt gestuurd. De browser slaat het bestandje vervolgens op in je apparaat. Je apparaat krijgt een uniek nummer, waarmee onze site het apparaat later weer herkent.

We kunnen cookies gebruiken om je ervaring op onze Website te verbeteren. Cookies zorgen er daarnaast o.a. voor dat de Website snel is, je onze Website veilig kan bezoeken en wij fouten op onze Website kunnen opsporen.


Je kunt cookies altijd zelf via de browserinstellingen verwijderen of uitschakelen. Er worden dan geen cookies meer opgeslagen als je onze Website bezoekt. Maar let wel op: zonder cookies werkt onze Website mogelijk minder goed. Voor meer informatie kun je ons cookiestatement nalezen: www.autorespond.nl/site/cookiestatement.


Wijziging van de privacy policy

Wij kunnen deze privacy policy aanpassen. Als wij de privacy policy in belangrijke mate veranderen zullen wij een notificatie op onze Website plaatsen samen met de nieuwe privacy policy.
Wij zullen gebruikers die met hun e-mailadres bij ons geregistreerd staan op de hoogte brengen bij wijzigingen. Als je niet geregistreerd staat als gebruiker raden wij je aan de Website en deze verklaring regelmatig te raadplegen.


Jouw rechten

De gegevens die we van jou verzamelen zijn persoonlijk. Je hebt daarom de volgende rechten:

- Je mag ons vragen om inzage in jouw gegevens;

- Je mag ons vragen om correctie, beperking of wissing van jouw gegevens. In geval van fraude, wanbetaling of andere onrechtmatige handelingen kunnen wij enkele gegevens van jou bewaren in een register of op een zwarte lijst;

- Je mag ons vragen om een kopie van jouw gegevens. Wij kunnen deze kopie – op jouw verzoek – ook aan een andere partij doorgeven, zodat je dit zelf niet meer hoef te doen;

- Je kunt bezwaar maken tegen de verwerking van jouw gegevens;

- Je kunt een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, als je denkt dat wij jouw gegevens onrechtmatig verwerken. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

- Je mag jouw toestemming om jouw gegevens te verwerken altijd weer intrekken. Vanaf het moment dat je de toestemming intrekt mogen we dan geen gegevens meer van jou verwerken.


Bij andere vragen of opmerkingen over onze privacy policy kun je contact met ons opnemen via onderstaande gegevens.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij je een kopie van jouw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie jouw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van jouw privacy.


Contact

OERvitaal

Kochstraat 1 / 3 

9728 KA Groningen

KvK-nummer: 01121155

info@oervitaal